Dierenwelzijn

Hoe zit het met dierenwelzijn bij de kweek van insecten?

Voor de beste antwoorden raden we erg aan om een recent gepubliceerd onderzoeksartikel van veldexpert prof. dr. Arnold van Huis van Wageningen University te lezen. De publicatie is open access en is te vinden op: https://www.wageningenacademic.com/doi/pdf/10.3920/JIFF2019.x004

We citeren het abstracte dat dit onderwerp perfect samenvat:

'Bij het bespreken van insectenwelzijn wordt vaak onderscheid gemaakt tussen nociceptie en pijn, de eerste is een reflexrespons, terwijl de tweede verwijst naar een negatieve emotie die door de hersenen wordt waargenomen. Er is enig bewijs dat insecten emoties kunnen ervaren. Antropomorfisme kan de meningen over de vraag hoe slim dieren zijn beïnvloeden. Voor insecten wordt vaak het voorzorgsprincipe gebruikt: geef insecten het voordeel van de twijfel en beschouw ze als 'bewuste wezens'. Gezien het grote aantal gekweekte insecten dat nodig is voor voedsel of voer, ontmoedigen sommige artikelen de consumptie van insecten en bevorderen plantaardige diëten. Echter, de bescherming van voedselplanten omvat ook het doden van enorme aantallen insecten. Ik concludeer dat we in de insectenteelt insecten moeten behandelen als bewuste wezens.'

Kunnen insecten pijn voelen?

Dit is een zeer terechte vraag maar is niet gemakkelijk te beantwoorden met een directe ja of nee. Wat kan worden gezegd is dat pijn ervaring wordt geassocieerd met de complexiteit van de hersenen. Dit wordt gemeten aan de hand van het aantal aanwezige neuronen. Als we het aantal neuronen vergelijken van verschillende soorten, dan zou dat op het volgende neerkomen:
mens- 16 miljard, muis-75 miljoen, meelworm- 25 duizend. Echter kan het niet juist zijn om alleen te richten op het aantal neuronen alleen. Om die reden is de wetenschappelijke consensus dat insecten een biologische reactie hebben op een slechte behandeling die kan worden gemeten. Arnold van Huis heeft zojuist een artikel gepubliceerd waarin staat dat we ze moeten beschouwen als bewuste wezens en zo ook moeten behandelen. Wij raden ook aan om het onderzoek te lezen dat is gepubliceerd door prof. dr. Arnold van Huis van het laboratorium voor Entomologie van Wageningen University. Dit onderzoeksdocument is open access en is te vinden op https://www.wageningenacademic.com/doi/pdf/10.3920/JIFF2019.x004

Hoe worden insecten gedood?

Er zijn humane manieren om insecten te doden die moeten worden gevolgd omdat ze met respect moeten worden behandeld. Hakman et al. (2013) adviseerde in een rapport aan de Nederlandse overheid dat de methoden van het doden van insecten snel en effectief moet zijn. De voorgestelde methoden waren bevriezing (insecten zijn koudbloedig), verwarmen (koken of blancheren) en vermalen. De vooraanstaande onderzoekers in het veld, de afdeling Entomologie van de Wageningen Universiteit, beveelt aan dat eetbare insecten de algemene principes van dierenwelzijn volgen:

1. De dood treedt op zonder pijn te veroorzaken.
2. De tijd die nodig is om bewusteloosheid te veroorzaken is zo kort mogelijk.
3. De tijd die nodig is om te sterven is zo kort mogelijk.
4. De methode is betrouwbaar en onomkeerbaar.
5. Er is minimale psychologische stress op het dier.
6. De methode is veilig voor het personeel dat de procedure uitvoert.
7. De methode is in lijn met de eisen van de cultuur.
8. De methode is economisch aanvaardbaar.
9. De methode is eenvoudig met weinig ruimte voor fouten

Hoe wordt het dierenwelzijn bij de kweker gewaarborgd?

Insecten worden gekweekt en de internationaal geaccepteerde 'Five Freedoms' van farm animal welfare council (FAWC) geldt ook voor insecten. Wij zorgen goed voor de kleine beestjes en zorgen ervoor dat ze de best mogelijke omstandigheden hebben tijdens elke stap van hun levenscyclus.

Freedom from hunger and thirst
Insecten krijgen dagelijks voldoende voeding zodat ze gezond worden. Ze zijn gelukkige eters van verschillende organische stromen die alle voedingsstoffen bevatten die ze nodig hebben. Insecten worden dagelijks gevoed om zo ook de versheid van het voer te garanderen.

Freedom from discomfort and expressing natural behaviour
Insecten leven in de natuur dicht bij elkaar. Deze natuurlijke neiging om te groeien in hoge dichtheden en clusters te creëren kan gemakkelijk worden nagebootst op kweker niveau. In combinatie met de juiste temperatuur en vochtigheid hebben ze de beste omstandigheden van de natuur.

Freedom from pain, injury, disease
Insectenkweek is veilig en biedt het juiste klimaat en genoeg ruimte voor insecten om te gedijen en hun natuurlijke gedrag te uiten zonder het risico van het veroorzaken van pijn of ander ongemak. Insecten hebben van nature een sterk immuunsysteem waardoor ziekten zeldzaam zijn wanneer de kwaliteit van het voedsel wordt gecontroleerd.

Freedom from fear and distress
Er is weinig bewijs dat insecten de cognitieve vermogens bezitten om deze emoties te ervaren. Insecten worden gekweekt op een manier die ze effectief laten groeien. Dit betekent met het juiste voedsel en in het juiste klimaat. De potentiële stres wordt geminimaliseerd op alle niveaus, ook tijdens het doden wanneer de insecten in een natuurlijke winterslaap worden gebracht voor het invriezen. Dit is een van de humane manieren van doden.